Priser

Från 1 januari 2017 gäller dessa priser på entre´

Martine’ 2D = 70kr

Martine’ 3D = 80kr

Kvällsfilm 2D = 90kr

Kvällsfilm 3D = 100kr