Film i glasriket

Om Film i Glasriket

Film i Glasriket är en manifestation som vill värna om biografens roll som kulturell mötesplats i det lokala samhället under parollerna: “Film i hela Sverige” och “Hela Sverige ska leva”.

Projektet stöds av Svenska Filminstitutet, Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner, Regionförbundet Södra Småland och Leaderprojektet “biografutveckling och digital upprustning.

Film i Glasriket genomförs i samarbete med Riksorganisationen Folkets Hus & Parker, Reaktor Sydost och AB Glasriket.

Film i Glasrikets årliga festival genomförs nu för sjätte året i rad. De deltagande biograferna är Alsterbro, Alstermo, Emmaboda, Flygsfors, Fröseke, Hovmantorp, Kosta, Lindås, Norrhult, Nybro, Skruv, Sävsjöström, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Åseda.

Syftet Med Film i Glasriket är att pröva nya samarbetsformer och därigenom skapa förutsättningar för ett fortsatt och utökat samarbete, mellan såväl biograferna, som biografernas lokala intressenter, exempelvis: kommun, näringsliv, föreningsliv och allmänhet. Samtidigt visas omvärlden vilken resurs som dessa biografer tillsammans utgör, vilket också kan bidra till att stärka biograferna som mötesplatser för kultur i sina lokala samhällen.

Källa: filmiglasriket.se