Åldersgränser

Barntillåten = Filmen får ses av alla åldersgrupper, med eller utan målsman.

Från 7 år = Man måste vara minst 7 år för att se filmen, i målsmans sällskap får alla åldersgrupper se filmen.

Från 11 år = Man måste vara minst 11 år för att se filmen, i målsmans sällskap måste man vara minst 7 år.

Från 15 år = Man måste vara minst 15 år för att se filmen, OAVSETT om målsman är närvarande. 15-års gränsen är absolut. Om en foajévärd eller annan biografanställd släpper in någon som är yngre så är detta ett direkt lagbrott. Målsman är en person som fyllt 18